Blog naszacukrzyca.pl

Reklama

Glukometr nowej generacji! Sprawdź!

Użytkownik Cukrzyca typ 1 PENY – Ustawienia dzienniczka

Po skonfigurowaniu Ustawień konta należy ustawić parametry konieczne do właściwego funkcjonowania Kalkulatorów i Dzienniczka.

W zależności od wybranego sposobu wyliczania dawki insuliny kalorycznego czy WW/WBT w zakładce Ustawienia dzienniczka pojawia się następujące panele:

Przy wyborze „WW/WBT”

Insulina/WW – Ilość jednostek insuliny potrzebnej do skompensowania 1 WW.
Insulina bazowa – Ilość jednostek insuliny bazowej (analogu długo działającego) w odniesieniu do pory doby.  Należy wypełnić wszystkie pola godzin – od 00.00 do 23.00. Jeśli nie używasz insuliny bazowej w danej godzinie wpisz wartość „0” (zero).

Docelowy poziom cukru – Prawidłowa wartość stężenia cukru we krwi, w odniesieniu do pory dnia.

Wrażliwość na insulinę – O ile mg/dl lub mmol/l obniża poziom cukru jedna jednostka insuliny – dawka korekcyjna.

WW/posiłek– Liczba wymienników ustalona na poszczególne posiłki/pory dnia

Insulina/posiłek – Liczba jednostek insuliny w odniesieniu do ilości WW na poszczególne posiłki/pory dnia

Przy wyborze „kaloryczny”

Insulina/100 kcal – Ilość jednostek insuliny potrzebnej do skompensowania 100 kcal.
Insulina bazowa – Ilość jednostek insuliny bazowej (analogu długo działającego) w odniesieniu do pory doby. Należy wypełnić wszystkie pola godzin – od 00.00 do 23.00. Jeśli nie używasz insuliny bazowej w danej porze wpisz wartość 0.

Docelowy poziom cukru – Prawidłowa wartość stężenia cukru we krwi, w odniesieniu do pory dnia.

Wrażliwość na insulinę – O ile mg/dl lub mmol/l obniża poziom cukru jedna jednostka insuliny – dawka korekcyjna.

Insulina/posiłek – Liczba jednostek insuliny w odniesieniu do ilości WW na poszczególne posiłki/pory dnia

Zgodnie z naszymi wyliczeniami poszczególnych parametrów, które zazwyczaj dokonuje lekarz diabetolog wypełniamy poszczególne panele. Można wpisać wartości z dokładnością do 1 godziny.

Np. Jeśli na skompensowanie odpowiednika 1 WW potrzebujemy w godzinach 00.00 do 7.00 1 jednostkę insuliny, między 7.00 a 13.00 1,5 jednostki, od 13.00 do 17.00 2 jednostki, a od 17.00 do 24.00 ponownie 1 jednostkę to nasze ustawienie będzie wyglądało tak:

klikamy „Zapisz” i otrzymujemy:

Następnie podobnie postępujemy z każdym parametrem.

 

Ważne!

Jeśli nie używamy insuliny bazowej wpisujemy wartość „0” i zapisujemy.

Tylko poprawne skonfigurowanie Ustawień dzienniczka gwarantuje poprawne działanie Kalkulatora Dawki Insuliny.

 

Zobacz także:

Użytkownik Cukrzyca typ 1 PENY – Ustawienia Konta

promo_774_120_px