Blog naszacukrzyca.pl

Reklama

Glukometr nowej generacji! Sprawdź!

Nowy lek w leczeniu cukrzycy – artemizyna?

U podłoża cukrzycy typu 1 leży autodestrukcja wytwarzających insulinę, komórek β wysp trzustki. Od wielu lat podejmowane są próby zahamowania tych procesów, a także próby odtwarzania zniszczonych komórek.

Pomimo pewnych sukcesów, do których zaliczyć trzeba, między innymi, stosowany w Polsce program hamowania procesów autoimmunizacji przez zastosowanie szczepionki z zawartością limfocytów T-regulowanych (Treg), do rozwiązania pozostaje wiele problemów. Te ważne kroki zmierzające do leczenia cukrzycy na razie nie rozwiązują wszystkich problemów.

W ramach podejmowanych prób leczenia cukrzycy ostatnio opublikowane zostały doniesienia o próbach odtwarzania zniszczonych komórek przez zastosowanie leku, który dotychczas stosowany był w leczeniu malarii. Udało się ustalić, że modyfikacja działania genu Arx, który reguluje funkcję, produkujących glukagon, komórek α może powodować ich przekształcenie w komórki produkujące insulinę.

Bardzo ważne stało się odkrycie, że jako modulatora funkcji tego genu można wykorzystać artemizynę, lek stosowany obecnie w leczeniu malarii. Na razie prace te pozostają jeszcze w sferze badań eksperymentalnych. Wydaje się jednak, że zastosowanie takiej terapii może być brane pod uwagę. Problemem pozostaje nadal sprawa zahamowania procesów autodestrukcji tych nowych komórek.

Piśmienictwo
Li J, Casteels T, Frogne T, Ingvorsen C, Honoré C, Courtney M. i wsp. Artemisinins Target GABAA Receptor Signaling and Impair α Cell Identity. Cell. 2016 Nov 30. pii: S0092-8674(16)31531-8. [Epub ahead of print]