Blog naszacukrzyca.pl

Reklama

Glukometr nowej generacji! Sprawdź!

Dokładnie i roztropnie. Samokontrola w cukrzycy.

Leczenie cukrzycy jest procesem składającym się z kilku, współzależnych elementów. Celem leczenia jest dążenie do osiągnięcia wyrównania metabolicznego zbliżonego do fizjologicznego, mierzonego dwoma parametrami: stężeniem glukozy we krwi oraz wartością hemoglobiny glikowanej HbA1c – wskaźnika odzwierciedlającego średnie wartości poziomów cukru we krwi z ostatnich 3 miesięcy przed oznaczeniem.

Im więcej mamy informacji tym łatwiejsze i pełniejsze wnioski możemy wyciągnąć. Przekładając to na życie diabetyka im więcej będziemy wiedzieli o naszej chorobie i tym co na co dzień ze sobą niesie, tym lepiej będziemy się leczyć a decyzje lekarza prowadzącego będą trafniejsze. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w zaleceniach klinicznych dotyczących postępowania w leczeniu cukrzycy zwraca szczególną uwagę na rolę samokontroli glikemii uznając ją za integralną część leczenia cukrzycy.

W zależności od typów cukrzycy i stosowanej terapii ilość pomiarów zdecydowanie się zmienia. I tak Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w przypadku chorych na cukrzycę stosujących intensywną insulinoterapię (co najmniej 3 x dziennie dawki insuliny) lub stosujący pompy insulinowe, niezależnie od typu cukrzycy zaleca wielokrotne, co najmniej 4 x na dobę, pomiary glikemii. To minimalna ilość.

W praktyce skutecznej samokontroli, szczególnie w cukrzycy typu 1, wykonuje się od 8 do 12 pomiarów poziomu glukozy przy pomocy glukometru lub urządzenia pozwalającego na skanowanie lub ciągłe monitorowanie glikemii (systemy Flash i CGM)

Zupełnie inaczej jest w przypadku chorych leczonych wyłącznie dietą. W tym przypadku zaleca się raz w miesiącu skrócony profil glikemii (na czczo i 60-120 min po każdym głównym posiłku) oraz raz w tygodniu pomiar glikemii o różnych porach dnia.

Z kolei chorzy stosujący w leczeniu doustne leki przeciwcukrzycowe i/lub leki z grupy analogów GLP powinni wykonać raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i 60-120 min po głównych posiłkach), codziennie 1 badanie o różnych porach dnia.

Wreszcie chorzy na cukrzycę typu 2 leczeni stałymi dawkami insuliny wykonują codziennie 1-2 pomiary glikemii, dodatkowo raz w tygodniu skrócony profil glikemii (na czczo i po głównych posiłkach) oraz raz w miesiącu pełny profil glikemii.

Niezmiernie ważne jest aby umieć analizować i interpretować uzyskane wyniki. Po każdym pomiarze należy zastanowić się jaką informację właśnie otrzymaliśmy. Czy to co wykonaliśmy wcześniej przyniosło odpowiedni skutek w postaci wysokości pomiaru poziomu glukozy, jeśli nie to jaki był tego powód. Umiejętność wyciągania wniosków to kluczowa sprawa w uzyskaniu dobrego wyrównania w cukrzycy.

Samokontrola, niezależnie od tego, czy ukierunkowana jest na monitorowanie glikemii, czy przebieg diety i intensywność aktywności fizycznej, jest zasadniczym elementem poprawy jakości życia chorego na cukrzycę. Obejmuje nie tylko zdolność do oceny sytuacji i podejmowania właściwych czynności, ale także ich akceptowanie i uwierzenie we własną skuteczność. Każdy chory powinien nauczyć się, jak samodzielnie obserwować objawy cukrzycy oraz jak rozpoznawać zmiany w jej codziennym przebiegu.

Mając to na uwadze warto przestrzegać kilku zasad. Od najprostszych takich jak czyste ręce przy pomiarze glikemi poprzez odpowiednią ilość próbki krwi aż po odpowiednie działanie w odniesieniu do zbyt wysokiego lub niskiego wyniku.
Ważne jest również zwracanie uwagi na działanie sprzętu – glukometru, stan baterii i okres przydatności do użycia pasków testowych. Niemożna pominąć dbania o czystość sprzętu i wymiany igły w nakłuwaczu. Przed pomiarem warto również rozmasować dłoń, aby palce były dobrze ukrwione. Po nałożeniu kropli krwi na pasek należy wytrzeć pozostałości w jednorazową chusteczkę lub gazik a zużyty pasek przeznaczyć do utylizacji. Nie można magazynować zużytych pasków w etui glukometru ani mieszać ich z nowymi w tym samym opakowaniu.

Koniecznym jest również zapisywanie wyników w dzienniczku samokontroli i ich odpowiednia analiza. Dla mniej wprawionych wystarcza prowadzenie zapisków w papierowej formie. Jednak sporym ułatwieniem jest korzystanie z elektronicznych dzienniczków samokontroli, w których przy pomocy smatfona lub komputera możemy zapisać nie tylko wysokość pomiaru, ale także pozostałe niezbędne informacje istotne przy odpowiednim prowadzeniu cukrzycy, takich jak, stan zdrowia, wielkość i skład posiłku czy pozostałe dane dotyczące zdrowia jak wysokość ciśnienia we krwi czy ostatni wynik badania hemoglobiny glikowanej HbA1c.

W leczeniu cukrzycy to pacjent jest kluczowy. On podejmuje 70 procent decyzji w terapii. Reszta to wskazania lekarza i edukacja. – to zdanie Prof. Krzysztofa Strojek, krajowego konsultanta diabetologii.

Mając to na uwadze kierujmy naszą cukrzycą z roztropnością i dokładnością a z pewnością zmniejszymy albo nawet całkowicie wykluczymy pojawienie się późnych powikłań takich jak retinopatia (uszkodzenia narządu wzroku) nefropatia (uszkodzenia nerek), neuropatia (uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia w odczuwaniu) oraz powikłania związane z uszkodzeniami naczyń krwionośnych – chorobę wieńcową, niedokrwienie kończyn dolnych oraz chorobę naczyń mózgu.