Blog naszacukrzyca.pl

Reklama

Glukometr nowej generacji! Sprawdź!

Cukrzyca w Sejmie

Przyglądając się całemu zamieszaniu parlamentarnym jakie obserwujemy na Wiejskiej przypomniałem sobie całkiem sympatyczne spotkanie jakie miało miejsce 15 grudnia. To robocze posiedzenie poselskiego Zespołu ds cukrzycy.

Choć to może wydawac się to niemożliwe w kontekście ostatnich wydarzeń jednak to spotkanie przebiegało w bardzo merytorycznej atmosferze. Z niecierpliwością czekam na następne licząc, że polityczna zawierucha nie zwieje ważnych spraw o których była mowa w ten grudniowy dzień w Sejmie.

Aby nie umknęło to pozwolę sobie przypomnieć najważniejsze kwestie, które tam zostały poruszone.

Celem działania zespołu jest stworzenie długofalowej, systemowej strategii w zakresie prewencji oraz leczenia cukrzycy.

Przewodniczyły mu posłanki Lidia Gądek oraz Krystyna Wróblewska. W posiedzeniu brali również udział lekarze specjaliści oraz przedstawiciele organizacji pacjenckich zajmujących się problemem cukrzycy oraz przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia. Mało jest schorzeń w Polsce, które dotykają tak dużej liczby osób. Nasz zespół na pewno będzie miał sporo pracy. – powiedziała na wstępie przewodnicząca zespołu posłanka dr Lidia Gądek.

Problemy leczenia cukrzycy w Polsce przedstawiła prof. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz a strategię Cukrzyca 2025 w imieniu Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzycą miałem zaszczyt przedstawić posłom.

Strategia Cukrzyca 2025 ostrzega, iż w ciągu najbliższych 10 lat cukrzyca będzie jednym z największych problemów zdrowotnych. – Cukrzycę traktować można jako zagrożenie gospodarki kraju, jeśli teraz nie podejmie się odpowiednich starań profilaktycznych. Osoby źle leczone zwiększą koszty leczenia oraz pojawiać się będzie coraz częstsza absencja w pracy. Jeśli chodzi o koszty przeznaczone na profilaktykę cukrzycy Polska jest na niechlubnym ostatnim miejscu w rankingu.

Strategia zakłada działania w trzech obszarach: profilaktyki cukrzycy, poprzez edukację społeczeństwa, określenie grup ryzyka i monitoringu stanu przedcukrzycowego, poprawę wyników leczenia i skuteczną prewencję powikłań oraz wsparcie osób z cukrzycą w społeczeństwie.

Strategia ustala również priorytety działań takich jak zmniejszenie liczby osób z cukrzycą, skuteczniejsza wykrywalność cukrzycy, monitoring i system wsparcia osób ze stanem przedcukrzycowym, zmiana modelu opieki nad pacjentem, organizacja edukacji diabetologicznej, efektywny system wykrywania i leczenia powikłań, opieka nad dziećmi i młodymi osobami z cukrzycą, poprawa dostępności i jakości diagnostyki metod, wsparcie psychologiczne i poradnictwo dietetyczne, aktywizacja zawodowa i zapobieganie dyskryminacji w pracy.

Nie da się ukryć, że pod tym względem posiedzenie zespołu można uznać za bardzo merytoryczne oraz dające nadzieję na realne zmiany sytuacji polskich diabetyków. Tego dnia ponad 450 posłów, senatorów i pracowników Sejmu RP  wykonało badanie pomiaru poziomu cukru w Sejmie RP.