Blog naszacukrzyca.pl

Reklama

Glukometr nowej generacji! Sprawdź!

Ceny pasków od 1 września 2016

Nowa lista refundacyjna. Ceny od 1 września 2016.

Podwyżek nie ma. Nie zmieniły się ceny insulin, nie ma też nowych pozycji ani leków inkretynowych. Pojawiły się nowe paski – VivaCheck Ino.

Obniżki dopłat pacjenta dotyczą metforminy od 5 gr do 2,71 zł.

Z listy wypadły paski Ascensia Entrust paski oraz DiagoCheck.

Pełna lista odpłatności za paski do glukometrów od 1 września 2016 w Tabeli.

paski_09_16_nc